Thursday, April 14, 2005

"Lasitaja" (The Reader)Viestarts Aistars
(watercolor)